Hotline: 0969.87.19.19
Chính quyền và nhân dân An Giang quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 24/11/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 96,06%; Mũi 2 đạt 86,26%)

* Trong ngày 24/11:

– 250 trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể:

*Long Xuyên: 36 trường hợp

– Cộng đồng: 12 trường hợp (05 trường hợp được phát hiện tại CDC An Giang (Mỹ Hòa: 01; Mỹ Hòa Hưng: 01; Bình Đức: 01; Mỹ Phước: 02); 07 trường hợp được phát hiện khi sàng lọc đầu vào tại BVĐKTTAG (Bình Đức: 05; Bình Khánh: 02)).

– Khu cách ly: 24 trường hợp

+ Khu Cách ly: 19 trường hợp

+ Người về từ tỉnh khác: 05 trường hợp (Cần Thơ: 03 trường hợp, Đồng Tháp: 02 trường hợp)

*Châu Đốc: 60 trường hợp cộng đồng (27 trường hợp thuộc P.Núi Sam phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT; 01 trường hợp tại địa chỉ Ấp Vĩnh Khánh 1 – Xã Vĩnh Tế phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT; 08 trường hợp phát hiện do bệnh nhân đến khám bệnh tại BVĐKKV; 18 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BV Nhật Tân; 05 trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT tại BVĐKKV; 01 trường hợp tại địa chỉ K.Châu Long 1 – P.Vĩnh Mỹ phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT tại BV Nhật Tân).

*Châu Thành: 29 trường hợp

– Cộng đồng : 20 trường hợp (02 trường hợp thị trấn An Châu  liên quan ổ dịch công ty Cá Biển Hồ; 02 trường hợp thị trấn An Châu  liên quan ổ dịch công ty T-H Mỹ Qúi; 01 trường hợp ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu  liên quan ổ dịch công ty Trần Nguyên, Long Xuyên; 01 trường hợp ấp Hòa Lợi 1,Vĩnh Lợi tầm soát BVTMAG; 06 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng (02 trường hợp xã Cần Đăng; 02 trường hợp thị trấn An Châu; 01 trường hợp xã Vĩnh Hanh; 01 trường hợp xã Bình Hòa); 08 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKTTAG (03 trường hợp xã Hòa Bình Thạnh; 02 trường hợp xã Vĩnh Hanh; 01 trường hợp xã Bình Thạnh; 02 trường hợp xã Cần Đăng)).

Khu phong tỏa: 04  trường hợp (03 trường hợp ấp An Hòa, An Hòa; 01 trường hợp Hòa Long 4, thị trấn An Châu).

– Khu cách ly tập trung: 05 trường hợp

*Tri Tôn: 20 trường hợp

– Khu phong tỏa: 10 trường hợp tại ấp Tà On, xã Châu Lăng.

Khu cách ly tập trung: 10 trường hợp.

*Tịnh Biên: 08 trường hợp trong khu cách ly tập trung

           *An Phú: 33 trường hợp

– Cộng đồng: 12 trường hợp (11 trường hợp phát hiện test nhanh tại TYT (02 trường hợp xã Khánh Bình; 01 trường hợp xã Phước Hưng; 05 trường hợp xã Quốc Thái; 03 trường hợp TT. An Phú); 01 trường hợp xã Nhơn Hội F1 tăng lên F0).

– Khu cách ly tập trung: 21 trường hợp

*Thoại Sơn: 04 trường hợp

*Cộng đồng: 02 trường hợp (01 trường hợp địa chỉ ấp Phú Hữu-TT Phú Hòa, phát hiện khi khám sàng lọc tại BV TMAG; 01 trường hợp địa chỉ ấp Tân Đông – TT Óc Eo phát hiện khi khám sàng lọc tại BV M-TMH-RHMAG).

+ Khu cách ly tập trung: 02 trường hợp.

*Chợ Mới: 15 trường hợp

– Cộng đồng: 06 trường hợp (03 trường hợp xã Mỹ Hội Đông (ấp Mỹ Thuận), ghi nhận qua tầm sóat mẫu tại Trạm Y tế xã Mỹ Hội Đông;  01 trường hợp xã Kiến An (ấp Long Hạ), ghi nhận qua tầm sóat mẫu tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới;  02 trường hợp tự đến BVĐKTT AG điều trị và phát hiện (01 trường hợp xã Kiến An; 01 trường hợp xã Nhơn Mỹ)).

-Khu Phong tỏa: 05 trường hợp (03 trường hợp tại ấp An Qưới- xã An Thạnh Trung; 01 trường hợp tại ấp Long Mỹ 1- xã Long Giang; 01 trường hợp ấp Kiến Qưới 1- xã Kiến Thành).

-Khu cách ly tập trung: 04 trường hợp

* Phú Tân: 10 trường hợp

– Cộng đồng: 09 trường hợp (04 trường hợp tại thị trấn Chợ Vàm (ấp Phú hiệp: 01 trường hợp; ấp Phú Vinh: 03 trường hợp) phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 01 trường hợp ấp Hòa Bình 2- Hòa Lạc phát hiện qua tầm soát Trung tâm Y tế Phú Tân; 01 trường hợp tại ấp Long Hòa 2- Long Hòa là F1 của F0 trước; 02 trường hợp tại ấp Bình Phú 2- Phú Bình liên quan đến ổ dịch chợ Bình Phú 2- Phú Bình; 01 trường hợp tại ấp Hưng Mỹ- Phú Hưng phát hiện qua tầm soát bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang).

– Người về từ các tỉnh có dịch: 01 trường hợp về từ Bình Dương.

*Châu Phú: 05 trường hợp cộng đồng phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK Nhật Tân (03 trường hợp xã Khánh Hòa; 01 trường hợp xã Vĩnh Thạnh Trung; 01 trường hợp xã Thạnh Mỹ Tây).

* Tân Châu: 30 trường hợp

– Cộng đồng: 20 trường hợp (01 trường hợp địa chỉ tại ấp Long Hòa, xã Long An phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng; 11 trường hợp địa chỉ tại phường Long Châu (01 ở khóm Long Châu phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân, 10 ở khóm Long Thạnh phát hiện qua công tác tầm soát F1); 01 trường hợp địa chỉ tại khóm Long An A, phường Long Phú phát hiện qua công tác tầm soát F1; 01 trường hợp địa chỉ tại khóm Long Thị D, phường Long Thạnh phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại phòng khám tư nhân BS Hầu; 03 trường hợp địa chỉ tại xã Phú Vĩnh phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng; 01 trường hợp địa chỉ tại ấp Tân Lợi, xã Tân An phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân; 02 trường hợp địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa (01 ở ấp Vĩnh Thạnh C phát hiện qua công tác tầm soát F1, 01 ở ấp Vĩnh Thạnh A phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng).

Khu phong tỏa: 03 trường hợp địa chỉ tại ấp 2, xã Vĩnh Xương

Khu cách ly tập trung: 07 trường hợp

– Khỏi bệnh: 549 trường hợp

– Tử vong: 17 trường hợp

* Tính đến 16 giờ ngày 24/11:

– Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 21.688 trường hợp (19 trường hợp tái dương tính). Trong đó: Long Xuyên: 2507, Châu Đốc: 1784, Tân Châu: 1689, An Phú: 3088, Tịnh Biên: 1806, Tri Tôn: 2012, Châu Phú: 1204, Phú Tân: 2489, Châu Thành: 1512, Chợ Mới: 2857, Thoại Sơn: 535, Bệnh viện ĐKTT: 130, BCH Quân sự: 44, BV Sản Nhi: 9, BV ĐKKV tỉnh: 21, BV Tim mạch: 1.

– Đang điều trị: 5.774 trường hợp

– Tổng số khỏi bệnh: 15.581trường hợp

– Số chuyển tuyến: 06 trường hợp

– Số bệnh nhân tử vong: 327 trường hợp

Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm dịch y tế, duy trì thường xuyên 210 tổ, chốt (195 chốt cố định, 15 tổ cơ động)/1.950 đ/c, trong đó: BP: 796 đ/c; lực lượng khác: 1.154 đ/c gồm: QS: 174 đ/c, DQ: 599 đ/c, CA: 342 đ/c, HQ: 12 đ/c, KD: 10 đ/c, Công ty phà An Giang: 07 đ/c, Tổ giúp việc: 10 đ/clàm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới chống xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Công tác tiêm ngừa vắc xin:

Trên 18 tuổi

                       

Đợt triển khai

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 3 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3
(Abdala)

Tổng

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

Đợt 1

19,400

           –

           –

              –

             –

20,848

20,848

107.46

1.52

0.00

0.00

Đợt 2

27,250

           –

           –

              –

             –

30,742

207

30,949

113.57

2.24

0.02

0.00

Đợt 3

42,090

           –

           –

              –

             –

27,273

18,677

45,950

109.43

1.99

1.36

0.00

Đợt 4

37,260

           –

           –

              –

             –

29,327

1,161

30,488

111.70

2.14

0.08

0.00

Đợt 5

66,660

           –

           –

              –

             –

44,623

40,888

85,511

111.41

3.25

2.98

0.00

Đợt 6

39,608

           –

           –

              –

             –

27,888

14,467

42,355

106.94

2.03

1.05

0.00

Đợt 7

17,680

           –

           –

              –

             –

19,557

1,366

20,923

118.34

1.43

0.10

0.00

Đợt 8

130,220

           –

           –

              –

             –

91,725

45,951

137,676

105.73

6.69

3.35

0.00

Đợt 9

66,726

           –

           –

              –

             –

55,379

20,823

76,202

114.20

4.04

1.52

0.00

Đợt 10

555,176

           –

           –

              –

             –

554,063

9,579

563,642

101.52

40.39

0.70

0.00

Đợt 11

740,348

      118

  1,266

     8,286

    9,670

392,934

223,984

  21,583

638,501

86.24

28.65

16.33

1.57

Đợt 12

73,500

           –

           –

              –

             –

4,167

27,655

             –

31,822

43.30

0.30

2.02

0.00

Đợt 13

509,612

      141

  1,984

              –

    2,125

14,104

539,476

     3,921

557,501

109.40

1.03

39.33

0.29

Đợt 14

146,002

        98

  2,359

     3,173

    5,630

1,360

63,410

     8,476

73,246

50.17

0.10

4.62

0.62

Đợt 15

99,900

        12

      702

              –

       714

1,040

108,452

             –

109,492

109.60

0.08

7.91

0.00

Đợt 16

149,760

      246

  1,361

              –

    1,607

2,547

17,515

             –

20,062

13.40

0.19

1.28

0.00

Đợt 17

114,704

           –

        97

              –

          97

43

49,427

  14,721

64,191

55.96

0.00

3.60

1.07

Đợt 18

129,978

        17

      161

   10,599

  10,777

17

163

  19,207

19,387

14.92

0.00

0.01

1.40

Tổng

2,965,874

632

7,930

22,058

30,620

1,317,637

1,183,201

67,908

2,568,746

86.61

96.06

86.26

4.95

12-17 tuổi

                       

Nhóm tuổi

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

1

2

3

4

5=3+4

6

7

7

8=6+7

9=8/2

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

12-17 tuổi

1954

4

0

1958

128159

15

128174

68.07

0.01

0.00

3-12 tuổi

0

0

0

0

0

Tổng

0

1954

4

1958

128159

15

0

128174

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print