Hotline: 0969.87.19.19
Chính quyền và nhân dân An Giang quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

Sở Y tế tỉnh An Giang: Thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Cập nhật ngày 05/11/2021)

(Cổng TTĐT AG) – Ngày 05/11, Sở Y tế tỉnh An Giang đã có thông báo số 3812/TB-SYT về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, cấp độ dịch của tỉnh An Giang là “Cấp 3” – nguy cơ cao, tương ứng với màu cam.

Đối với cấp huyện An Giang có 1 huyện có cấp độ dịch “Cấp 1” – nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh là huyện Châu Thành. Có 6 huyện, thị xã có cấp độ dịch thuộc “Cấp 2” – nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng gồm An Phú, Châu Phú, Phú Tân, TX. Tân Châu, Thoại Sơn, Tịnh Biên; và 4 huyện, thành phố có cấp độ dịch là “Cấp 3” gồm TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, Chợ Mới, Tri Tôn.

Đối với cấp xã, An Giang có 49 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 1”, 62 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 2”, 22 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 3”. Và 23 xã thuộc cấp độ dịch “Cấp 4 ” – Cấp nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ .

Tải về: 

Thông báo số 3812/TB-SYT

Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh An Giang (Cập nhật ngày 05/11/2021)

BBT

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print