Hotline: 0969.87.19.19
Chính quyền và nhân dân An Giang quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19

An Giang rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh việc tổ chức tiêm vét mũi 1 vắc xin phòng COVID-19

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 25/11, Sở Y tế An Giang vừa có công văn 4121/SYT-NVY gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về tổ chức tiêm vét mũi 1 vắc xin phòng COVID-19.

Theo Sở Y tế An Giang, tính đến ngày 21/11/2021, toàn tỉnh có 1.317.637 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19. So với ước dân số toàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên là 1.406.127 người thì An Giang còn khoảng 88.490 người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiếp cận với vắc xin phòng COVID-19. 

Trong tuần qua, trường hợp tử vong do COVID-19 có chiều hướng tăng cao, đến ngày 24/11/202 toàn tỉnh có 327 trường hợp tử vong do COVID-19. Qua phân tích số liệu tử vong, số người chưa tiêm vắc xin COVID-19 chiếm tỷ lệ trên 95%. Để tăng độ bao phủ vắc xin cho toàn dân nhằm hạn chế việc tử vong cho người mắc COVID-19. Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Sở Y tế An Giang đã ban hành công văn số 4121/SYT-NVY về việc tổ chức tiêm vét mũi 1 vắc xin phòng COVD-19. Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, đôn đốc, đẩy nhanh việc tổ chức tiêm vét mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiếp cận vắc xin. Đặc biệt quan tâm người có nguy cơ cao như: người lớn tuổi, người khó di chuyển, người bệnh nền, đối với nhóm người nguy cơ cao này có thể tổ chức tiêm lưu động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người sớm được tiêm vắc xin. 

Đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành lập tổ tiêm ngừa lưu động, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, đẩy nhanh tốc độ tiêm vét mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo kế hoạch. Lưu ý: vắc xin Vero Cell chỉ để tiêm trả mũi 2 và Abdala chỉ để tiêm trả mũi cho đủ liều 3 mũi. Hai loại vắc xin này không triển khai tiêm mũi 1 mới.

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai hoạt động tiêm chủng và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo đúng qui định. /.

Tải về:  Công văn số 4121/SYT-NVY

Văn Tài

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print