Hotline: 0969.87.19.19
Chính quyền và nhân dân An Giang quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19
BAN CHỈ ĐẠO

CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC \\\

HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 15/CT- TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh
CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

Ngày
Giờ
Phút
Giây